PROJEKT MŠ a ZŠ

 

Pohyb do MŠ

Našim cílem je vrátit do školek pohyb, aby i dnešní děti, které ho mají mnohem méně než měli jejich rodiče, si v dnešním přetechnizovaném světě vytvořili a pak i udrželi správné pohybové vzory, návyky a především správné držení těla!

Hledáme MŠ, které mají zájem, aby i další generace si užívali života a neřešili pouze své zdravotní problémy. Vytvořme dětem kladný vztah ke sportu a pohybu! Dopřejme jim zdravé tělo!

Projekt POHYB DO MŠ KAŽDÝ DEN!

Jde o 20 min. denní cvičení dětí zaměřené na rozvoj koordinace a správného držení těla.

Nabízíme:

Zaškolení učitelek MŠ a další pokračující semináře v průběhu roku

Materiály k vedení cvičení.

Cvičební pomůcky.

Vstupní lékařské vyšetření a další sledování stavby těla všech dětí MŠ, vč. průběžné fotodokumentace.

 

Jak to probíhá?

Děti  jsou rozděleny do skupinek podle věku a na cvičení se alespoň částečně převlékají. Většina MŠ zařazuje cvičení v ranních hodinách např. od 8.40 – 9.00hod.

 

Co dál?

Návaznost na obnovení gymnastiky v prvních čtyřech ročnících ZŠ

V současné tělesné výchově je gymnastika většinou naprosto opomíjena a je nahrazena míčovými hrami. Učitelé se bojí gymnastiku zařadit právě kvůli průměrnému špatnému stavu pohybového aparátu dětí.

Proč je gymnastika v tělesné výchově důležitá?

Právě pro správný rozvoj dítěte, konkrétně správného růstu včetně stavby pohybového aparátu. Pokud budou mít děti již z MŠ kladný vztah k pohybu a správné pohybové stereotypy a koordinaci, nebudou se učitelé bát zranění a začnou opět zařazovat gymnastiku do výuky.

I zde je možné se zapojit do návazného projektu LOKOMOCE DO ZŠ!

 

 

Projekt "Cvičení do MŠ" podpořilo město Brno dotací ve výši 303.500,-Kč.

Partneři projektu: