Lokomoce, z.s., Slovanské náměstí 12, 612 00 Brno

IČ: 03798721, číslo účtu: 115-3878550207/0100

 

Eva Zinnburgová      Manažerka projektu    

    zinnburgova@lokomoce.eu,     info@lokomoce.eu                                                                    +420 735 129 850

Martina Haklová       Pohybové centrum

    haklova@lokomoce.eu            +420 602 559 308