Jak to začalo?

Jednoho dne jsme si řekli DOST! Už se nemůžeme dívat na to, jak vypadá naše mládež – naše budoucnost.
 

Naším cílem je, aby:

 • se děti začaly znovu a „správně“ hýbat.
 • si především rodiče uvědomovali důležitost vedení svých dětí ke sportu, aby jim vytvářeli od malička pozitivní vztah k pohybu, tak jako je učí dvakrát denně si čistit zuby.
 • se pohybová výchova stala pravidelnou součástí výuky ve všech školách.
 • děti získaly základní pohybové dovednosti a gymnastickou průpravu, která je nutná pro schopnost stabilizovat a koordinovat pohyby s optimálním svalovým napětím, což vede k prevenci jejich úrazů.
 • děti získaly pozitivní vztah k pohybu už v mateřských školách.
 • náplní hodin tělesné výchovy ve školách nebyla pouze vybíjená a florbal, ale aby děti nadále rozvíjely svoje všestranné pohybové dovednosti i na základních školách.
 • na středních školách nebyla většina třídy osvobozena z tělocviku, protože se neumí pohnout nebo z důvodů zdravotních.
 • děti začaly mít tělocvik a pohyb znovu rády, protože budou-li „umět“ cvičit, bude je to bavit!

 

Za finanční podporu děkujeme:
 
Tomáš Hlobil
Tomáš a Helena Nevrlí
PharmDr. Marcela Suchá
Ing. Pavel Strašák
MUDr. Ivo Horniak
Ing. Michal Doležal
Ing. Ladislav Špok
MUDr. Jitka Bednářová
MUDr. Petr Novotný
MUDr. Marie Nováková
Rodina Plačkova
Rodina Vítkovičova
MUDr. Eva Spáčilová
FARMA rodiny Němcovy
Michal Košťál
Petr Haška
Jitka Knápková
Jiří Oulehla
Milan Matějíček
Lenka Walterová
Marcela Kovaříková
Olallá Tišnov
Jitka a Petr Odehnalovi

 

 
Co vlastně děláme?
 
 • Pořádáme semináře pro odborníky (učitelé, pediatři) i širokou veřejnost (převážně rodiče).
 • Vedeme cvičení pro malé děti.
 • Realizujeme sportovní dny pro děti a mládež.
A proč to vůbec děláme?
 
Chceme, aby lidé znovu pochopili, že pohyb je základ života.
 
Žijeme v moderní době, jak je možné, že tak výrazně přibývá nemocných lidí a lidí s bolestmi?
 
Může za to vědeckotechnický pokrok naší generace – obecně platí, že tento pokrok nám v krátkodobém horizontu život usnadňuje, v dlouhodobém horizontu nám ovšem život komplikuje.
Medicína nabízí drahá technologická řešení, která nás stojí ročně miliardy korun. 
Přitom prevence stojí mnohem méně a stačí se správně hýbat.
 
Z pohledu neuroložky MUDr. Jaroslavy Chlupové:
 

"Denně se ve své ordinaci setkávám s lidmi trpícími bolestmi pohybového aparátu. A je jich většina. Jsou i nejsou obézní, ale všichni mají stejný problém: špatné držení těla. Alarmující je, že to jsou mladí lidé a děti. Pokud se tento problém nezačne řešit, neobnoví se prevence, nedovedu si představit, z čeho bude léčba těchto zdravých nemocných financována."

 

Co je to vlastně lokomoce?

Schopnost pohybu, pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti.

 

Partneři projektu: