Jak to začalo?

Jednoho dne jsme si řekli DOST! Už se nemůžeme dívat na to, jak vypadá naše mládež – naše budoucnost.
 

Naším cílem je, aby:

  • se děti začaly znovu a „správně“ hýbat.
  • si především rodiče uvědomovali důležitost vedení svých dětí ke sportu, aby jim vytvářeli od malička pozitivní vztah k pohybu, tak jako je učí dvakrát denně si čistit zuby.
  • se pohybová výchova stala pravidelnou součástí výuky ve všech školách.
  • děti získaly základní pohybové dovednosti a gymnastickou průpravu, která je nutná pro schopnost stabilizovat a koordinovat pohyby s optimálním svalovým napětím, což vede k prevenci jejich úrazů.
  • děti získaly pozitivní vztah k pohybu už v mateřských školách.
  • náplní hodin tělesné výchovy ve školách nebyla pouze vybíjená a florbal, ale aby děti nadále rozvíjely svoje všestranné pohybové dovednosti i na základních školách.
  • na středních školách nebyla většina třídy osvobozena z tělocviku, protože se neumí pohnout nebo z důvodů zdravotních.
  • děti začaly mít tělocvik a pohyb znovu rády, protože budou-li „umět“ cvičit, bude je to bavit!
 
Z pohledu neuroložky MUDr. Jaroslavy Chlupové:
 

"Denně se ve své ordinaci setkávám s lidmi trpícími bolestmi pohybového aparátu. A je jich většina. Jsou i nejsou obézní, ale všichni mají stejný problém: špatné držení těla. Alarmující je, že to jsou mladí lidé a děti. Pokud se tento problém nezačne řešit, neobnoví se prevence, nedovedu si představit, z čeho bude léčba těchto zdravých nemocných financována."