Jak to začalo?

Jednoho dne jsme si řekli DOST! Už se nemůžeme dívat na to, jak vypadá naše mládež – naše budoucnost.
 

Naším cílem je, aby:

 • se děti začaly znovu a „správně“ hýbat.
 • si především rodiče uvědomovali důležitost vedení svých dětí ke sportu, aby jim vytvářeli od malička pozitivní vztah k pohybu, tak jako je učí dvakrát denně si čistit zuby.
 • se pohybová výchova stala pravidelnou součástí výuky ve všech školách.
 • děti získaly základní pohybové dovednosti a gymnastickou průpravu, která je nutná pro schopnost stabilizovat a koordinovat pohyby s optimálním svalovým napětím, což vede k prevenci jejich úrazů.
 • děti získaly pozitivní vztah k pohybu už v mateřských školách.
 • náplní hodin tělesné výchovy ve školách nebyla pouze vybíjená a florbal, ale aby děti nadále rozvíjely svoje všestranné pohybové dovednosti i na základních školách.
 • na středních školách nebyla většina třídy osvobozena z tělocviku, protože se neumí pohnout nebo z důvodů zdravotních.
 • děti začaly mít tělocvik a pohyb znovu rády, protože budou-li „umět“ cvičit, bude je to bavit!
 •  
Nyní můžeš náš projekt podpořit i Ty!
 

Libovolné finanční dary můžete zasílat na číslo účtu 269637995/0300

Děkujeme!

 
Co vlastně děláme?
 
 • Pořádáme semináře pro odborníky (učitelé, pediatři) i širokou veřejnost (převážně rodiče).
 • Vedeme cvičení pro malé děti.
 • Realizujeme sportovní dny pro děti a mládež.
A proč to vůbec děláme?
 
Chceme, aby lidé znovu pochopili, že pohyb je základ života.
 
Žijeme v moderní době, jak je možné, že tak výrazně přibývá nemocných lidí a lidí s bolestmi?
 
Může za to vědeckotechnický pokrok naší generace – obecně platí, že tento pokrok nám v krátkodobém horizontu život usnadňuje, v dlouhodobém horizontu nám ovšem život komplikuje.
Medicína nabízí drahá technologická řešení, která nás stojí ročně miliardy korun. 
Přitom prevence stojí mnohem méně a stačí se správně hýbat.
 
Z pohledu neuroložky MUDr. Jaroslavy Chlupové:
 

"Denně se ve své ordinaci setkávám s lidmi trpícími bolestmi pohybového aparátu. A je jich většina. Jsou i nejsou obézní, ale všichni mají stejný problém: špatné držení těla. Alarmující je, že to jsou mladí lidé a děti. Pokud se tento problém nezačne řešit, neobnoví se prevence, nedovedu si představit, z čeho bude léčba těchto zdravých nemocných financována."

 

Co je to vlastně lokomoce?

Schopnost pohybu, pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti.

 

Partneři projektu: