Mgr. Olga Marečková (Učitelka na ZŠ)

Jak probíhá tělocvik na prvním stupni základní školy, nám prozradila paní učitelka Olga Marečková.

Lokomoce z.s.

+420 735 129 850 info@lokomoce.eu