Sportovní den pro děti a rodiče

První akce v rámci projektu Lokomoce se uskutečnila 8.6. 2014 v Brně na hale Rosnička. Jednalo se o sportovní den, kde si děti mohly i s rodiči vyzkoušet různé sporty a disciplíny.

Byla přichystaná i bohatá tombola, tímto bysme rádi poděkovali sponzorům, kteří nám poskytli věcné dary.