SEMINÁŘ V JIHLAVĚ 10. 12. 2014

Seminář v Jihlavě byl uskutečně priorotně pro ředitele/ředitelky základních a mateřských škol kraje Vysočina.

 
Program semináře:
 

  9:30 - Prezence účastníků

10:00 - Úvodní slovo - nastínění problematiky

10:10 - Problém vadného držení těla z pohledu ambulantního neurologa 

a současně trenéra basketbalové mládeže.

MUDr. Jaroslava Chlupová - neurolog

10:30 -  Promítnutí dvou filmů:

                 „Zpátky v čase“  úsměvný snímek ukázky tělocviku minulých let

„Tělocvik současnosti“  ukázka pohybové negramotnosti dnešních dětí

11:00 -   Problematika vadného držení těla.

Nástin vývojové kineziologie a pohled na současnou moderní rehabilitační léčbu.

Teoretická část - praktické ukázky cvičení

Mgr. Eva Roupcová - fyzioterapeut

11:30 - Závěrečná diskuze a občerstvení