Cvičení dětí Lokomoce, Sokol I - organizační pokyny

  • Stále nabíráme nové cvičence ve věku 2,5 - 4 roky
  • Po zkušenostech z předchozích lekcí jsme se rozhodli zkrátit cvičení na 45 minut, neboť celá hodina je pro takto malé děti příliš náročná
  • 10.11. už nebudeme akceptovat přítomnost rodičů na cvičení - dochází k odvádění pozornosti dětí směrek k rodičům a k horšímu průběhu adaptace dětí

    Snažíme se vést Vaše děti k lásce k pohybu a vnímání vlastního těla, proto věříme, že nám i Vy vyjdete vstříc     a pochopíte naše důvody k výše uvedeným opatřením.

    Krásný den "v pohybu" Vám přeje Lokomoce!