Seminář pohyb jako prevence 1.10. 2014

Dne 1. 10. 2014 se na Nové radnici města Brna uskutečnil první seminář „Pohyb jako prevence“, který byl přednostně určen pro ředitele základních a mateřských škol, účast ovšem nebyla odepřena ani široké veřejnosti. Mezi zúčastněnými byl ale také PaedDr.  Jan Tupý z Národního ústavu pro vzdělávání, Bc. Martin Kafka, který je referent oddělení tělovýchovy v základním a středním školství nebo vedoucí katedry tělesné výchovy Masarykovy univerzity doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Z lékařského pohledu o problematice dnešní populace hovořila MUDr. Radka Lazárková, MUDr. Jaroslava Chlupová a Mgr. Eva Roupcová a vystoupil také ředitel základní školy Mgr. Miroslav Sláma, který se zabýval současným stavem tělesné výchovy ve školách a schopností či neschopností dnešní mládeže.

Na semináři jsme se také vrátili pomocí Retro filmu „zpátky v čase“, nechyběl film poukazující na pohybové schopnosti žáků 2. stupně základní školy. Pomocí videa byl proveden rozbor pacienta s vadným držením těla a praktické ukázky cvičení v rámci prevence. 

Jak se vše odehrálo máte možnost shlédnou ve fotogalerii níže a již brzy i sestřih z celého semináře.