Rozhovor s MUDr. Jaroslavou Chlupovou

Rozhovor, který byl odvysílán 8.4. 2015 na Radiožurnálu.