Jaký byl Váš tělocvik na základní škole?

Marie, ZŠ České Libchavy a Sopotnice, 1954-1963

Přes to, že již uteklo hodně vody od doby, kdy jsem navštěvovala zák. školu, ráda vzpomínám na hodiny tělesné výchovy. Byly hodně aktivní, cvičili jsme gymnastiku, na nářadí - koza, kladina, bradla, ribstoly. Plnily jsme časové limity v běhu – různé vzdálenosti podle věku žáků. V zimě jsme se účastnily školních závodů na lyžích. Na hodiny těl.výchovy jsme se vždy těšily.

Libuše, ZŠ Kamenice nad Lipou, 1949-1957

Myslím, že mě přeceňujete, když předpokládáte, že si to pamatuji. Přežila jsem to ve zdraví. Ale na 2.st. jsem šla a uměla cvičit na většině nářadí.
 

Vladimír, ZŠ Jana Babáka, Brno, 1978-1986

Na prvním stupni jsme cvičili na nářadích, skákali přes kozu a přes švédskou bednu, šplhali na tyči i na laně, cvičili jsme na žebřinách a na kruzích. Na druhém stupni jsme se postupně seznamovali s kolektivními sporty a jejich základy a pravidly. Chodili jsme na venkovní hřiště, kde jsme cvičili atletické disciplíny. A jako nadstavba byly k dispozici kroužky – mimo řádné hodiny TV – specializované na kolektivní sporty. Škola pravidelně pořádala turnaje v basketbalu, vybíjené, přehazované, volejbalu, softbalu, fotbalu a atletické závody. Na nástěnce před tělárnou byly vždy aktuální výsledky a tabule školních rekordů.

Ondřej, ZŠ Náměstí Svornosti, Brno, 1997-2006

Tak já nevím, rozvoj a aktivizace pohybových schopností a dovednosti prostřednictvím pohybových a míčových her, koordinačně-estetických cvičení, atd...