Co tedy čeká školky, které se s námi rozhodly spolupracovat?

Slovy MUDr. Jaroslavy Chlupové:

V současné době jsou do projektu zapojeny 2 mateřské školy a 2 základní. Děti budou pod naším dohledem adekvátně jejich věku rozvíjet a zdokonalovat své pohybové dovednosti. Učit se prvkům gymnastiky, atletiky, budou se formou cvičení seznamovat se svým tělem. Máme pro ně připraveny různé pomůcky k tomuto účelu. V mateřských školách děti cvičí každé ráno ve cvičebních úborech, jak tomu bývalo za mých dětských let. Je to důležité proto, aby děti pochopily, že je pro ně pohyb důležitý a potřebný a že ho mají rády. Že se i jejich rodiče, když si jdou zacvičit do fitness, či jinak zasportovat, převléknou do sportovního. Je to nejen určitá kultura, ale ani hygienické hledisko není zanedbatelné. Chceme, aby děti měly při cvičení i aerobní zátěž, při níž se samozřejmě zpotí.

Sama jednou týdně cvičení vedu a děti jsou skvělé. Po měsíci se už bez větších problémů převlékají, dokonce závodí, kdo bude převlečen dříve. Cvičí rády a s chutí. Na cvičení jsou rozděleny podle věku, cvičí ve třídách se svými učitelkami. Předškoláci vyrazí jednou týdně na hodinu do tělocvičny, kde se jim věnují vyškolení trenéři.

Všechny děti byly se souhlasem rodičů vyšetřeny, absolvovaly jednoduché funkční testy a na konci školního roku zhodnotíme, zda došlo k nějakému posunu. Doufáme, že ke zlepšení! Musím říci, že pohybová úroveň vyšetřených dětí není příliš uspokojivá. Je to samozřejmě odraz dnešní doby, ale bohužel neinformovanost rodičů, dětských lékařů a pedagogů o tom, jak by mělo dítě vypadat a co v daném věku umět, je zarážející.

Původně s námi měly spolupracovat ještě 3 mateřské školy v Žabovřeskách, pro které jsme připravovali tělocvičnu. Vše ale ztroskotalo kvůli „pravidelnosti a převlékání“. Ve většině MŠ nám bylo řečeno, že děti nesmí pravidelně organizovaně cvičit. Je to nařízení školní inspekce?! Další naprosto absurdní nařízení údajně zakazuje dětem se na cokoli věšet. Důvodem je prý poškození ramenních kloubů! Dítě se ale musí přirozeně vyvíjet. Šplh, ručkování, vis jsou nutností pro správný vývoj pohybového aparátu a koordinovaného pohybu.

To vše je náplní našich cvičení. Na základních školách děti pod našim vedením cvičí v rámci školní družiny. 2x týdně obdobným způsobem.